Ingrepen landschapsbeheerplan Schoonselhof

De stad Antwerpen maakt van de begraafplaats Schoonselhof een toonaangevende begraafplaats en wandelpark. Ze doet dit met respect voor het unieke karakter van het begraafpark. Om dit te realiseren, voert de stad op dit moment en de komende jaren een aantal ingrepen uit op basis van een landschapsbeheerplan.
In een beheerplan staat een visie om de ontwikkeling van een bepaalde locatie op korte, middellange en lange termijn te begeleiden. Het landschapsbeheerplan Schoonselhof is een praktisch werkdocument om een goed dagelijks beheer te voeren op korte termijn. Het geeft ook richtlijnen hoe bepaalde zones heringericht of hertekend kunnen worden op middellange termijn. Op langere termijn geeft het een streefbeeld dat verwezenlijkt wordt door het uitvoeren van een jaarlijks gedetailleerde planning.

Foto: Vera Caremans

Het graslandbeheer
De stad kiest voor een ecologisch graslandbeheer. Het grasland op de begraafplaats wordt ingedeeld in verschillende categorieën met elk een eigen vegetatie- en maaibeheer. Dat betekent dat sommige delen wekelijks gemaaid worden en andere halfjaarlijks, jaarlijks of volgens een andere frequentie. In sommige gevallen zal het maaisel blijven liggen, in andere gevallen wordt het verwijderd.
Het waterbeheer
De eerste en belangrijkste maatregel is het herstellen van defecte in- en uitlaatconstructies van de grachten. Ook zullen de grachten om de zes jaar een tot twee weken drooggelegd worden om het slib te ruimen. Een jaarlijks gefaseerd maaibeheer van de oevers is daarnaast aangewezen om de diversiteit van flora en fauna te behouden.

Het sterbos en de ‘berceau’
Het sterbos zal in het nieuwe landschapsbeheerplan als ‘ster’ hersteld worden. De diagonale lijnen zullen meer geaccentueerd worden door middel van nieuw aan te planten hakhoutbeplanting. Het behoud van bestaande gezonde bomen is hierbij erg belangrijk. Oude majestueuze exemplaren zullen de nodige bescherming krijgen om nog zo lang mogelijk de grootsheid van dit deel van het park mee te bepalen.
Een lovergang of ‘berceau’ is een typisch element uit de barokke tuinkunst. Het in vorm snoeien van de berceau op het Schoonselhof gebeurt al sinds de vorige eeuw niet meer. Om de levenstermijn van de bomen te verlengen, zullen boomdeskundigen dood hout uit de kruin halen en de kruin verlichten.
De dreven en het beheer van de hagen
De dreven krijgen een aangepaste snoei en op middellange termijn worden een aantal dreven vernieuwd om de ‘grandeur’ van het Schoonselhof te vrijwaren.
De Franse en Engelse vijver
De Franse vijver of spiegelvijver verandert stilaan in land waardoor er wilgen, moerasvegetatie en rietkraag groeien. Om het oorspronkelijke beeld van de vijver te herstellen, zal de vegetatie verwijderd en het slib geruimd worden.
Voor de Engelse vijver is het vanuit ecologisch oogpunt belangrijk om hem vrij te maken van organisch afval en slib. Ook is het nodig de doorstroming in de verbindingsgracht tussen de twee bolvormige vijvers te verbeteren en het ecologische evenwicht te herstellen. Het oude wandelpad langs de beukendreef en vijver zal opnieuw beperkt toegankelijk gemaakt worden als bospad. Door een beplanting te plaatsen, zullen bezoekers het noordelijke parkbos niet kunnen betreden. De stad wil zo de fauna van onder andere de bosuil en de aanwezige reigerskolonie stimuleren en beschermen.
Geïnteresseerden kunnen het landschapsbeheerplan Schoonselhof raadplegen op www.antwerpen.be/schoonselhof.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.