No Picture
Geen categorie

Heraanleg Kioskplaats

Het district Hoboken zal in de volgende jaren verschillende werken uitvoeren om van Hoboken centrum een aangename en levendige ontmoetingsplek te maken voor iedereen. Eerst starten de werken aan de Kioskplaats tussen de Antwerpsesteenweg en […]

No Picture
Geen categorie

Gezocht: verENIGingen

Vereniging [v…ôrňąen…ôx…™Ňč]: een samenwerkingsvorm waarbij meerdere personen op voet van gelijkheid trachten een bepaald doel te verwezenlijken of een bepaalde activiteit te ontplooien, meestal zonder dat hieraan commerci√ęle belangen ten grondslag liggen. Een van de […]