Buurtpark Hollebeek

De stad start met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om het noordelijke deel van de Hollebeekvallei te bestemmen als parkgebied. Zo wordt de eigenheid van de Hollebeek en het behoud van groen rondom verzekerd. Voor de opmaak van dit RUP zal de stad de buurtbewoners bevragen naar hun wensen en bekommernissen. Op zaterdag 6 en 13 mei zijn er voor inwoners van Wilrijk en Hoboken inspraakmomenten, en dat in de vorm van begeleide wandelingen. Buurtbewoners kunnen tussen 6 en 13 mei ook een online vragenlijst invullen op www.antwerpen.be.

Buurtpark Hollebeek
De Hollebeekvallei is een groene zone rond de Hollebeek die loopt van het Schoonselhof in het zuiden tot aan de Zwaantjes in het noorden en die een natuurlijke scheidingslijn vormt tussen de districten Hoboken en Wilrijk. Om het groene karakter in het noordelijke deel van de vallei te behouden en rondom een open, toegankelijk parkgebied te verzekeren, startte de stad met een RUP in februari 2017. Dit RUP vormt het kader voor eventuele acties of het verlenen van vergunningen in de toekomst.

Visienota Hollebeek 2008
Het RUP bouwt voort op acties en fundamenten uit de ‚ÄėVisienota Hollebeek‚Äô uit 2008, zoals de aanleg van enkele paden doorheen het groen en een brug over de Hollebeek. De visienota werd opgesteld om opnieuw een aaneengesloten groene vinger langs de Hollebeek te kunnen aanleggen. In het bovengrondse traject van de Hollebeek zijn immers enkele abrupte onderbrekingen aanwezig. De visienota beoogde daarom de realisatie van 3 parkachtige gebieden tussen het brongebied en de mondingszone. De meest noordelijke entiteit vormt het onderwerp van het ‚ÄėRUP Buurtpark Hollebeek‚Äô.

Stad bevraagt de buurt
Om te weten te komen welke wensen en verzuchtingen er leven bij de buurtbewoners en om tot een ontwerp te komen dat breed gedragen wordt door buurtbewoners uit Hoboken en Wilrijk, zal de stad twee inspraakmomenten organiseren op zaterdag 6 mei 2017 en zaterdag 13 mei 2017, in de vorm van begeleide wandelingen.

In de week tussen deze twee wandelingen kunnen de buurtbewoners ook een online vragenlijst invullen om hun opmerkingen mee te geven. Zo wil de stad in de verschillende fases van het RUP de buurtbewoners nauw betrekken.

Meer info en de online vragenlijst vind je hier. De vragenlijst staat online van 6 tot 13 mei.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.